AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

AVUKATLIK ÜCRET ALACAĞI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

 
 
 
 
 
 
 
Rate This

 


 
“YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2015 / 21563
Karar No : 2015 / 21868
Karar Tarihi : 25.06.2015

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı avukat olduğunu, davalı şirketin vekilliğini yürüttüğünü, aralarında düzenlenen sözleşme uyarınca edimini yerine getirmesine rağmen davalının vekalet ilişkisini haksız olarak sonlandırdığını, ücrete hak kazandığını ileri sürerek belirlenecek ücretinin tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini istemiştir.

Davaya bakan Tüketici Mahkemesince, Ticaret Mahkemesi‘nin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada, davalının vekalet ilişkisini sona erdirmesi sebebiyle hak ettiği ve ancak ödenmediği iddia olunanücretin tahsilini istemiş olup, davaya bakan mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davalı ticari şirket olduğundan ve bu vasfı sebebiyle tüketici sayılamayacağından Tüketici Mahkemesi görevli değil ise de, davacının avukat olduğu ve bu sebeple tacir sıfatını taşımadığı, eldeki davanın da Türk Ticaret Kanununda belirtilen mutlak ticari davalardan olmadığı gözetildiğinde davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine ait olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek Asliye Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, TicaretMahkemesine görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, 25.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

YASAL UYARI

Bu sitede bulunan her türlü bilgi yazı ve açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımaz. Bu nedenle haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve müvekkillerin sitede yayında olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından hukuk büromuz her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.